Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Szukaj w tym dziale:

RAPORT

Dotyczy: stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom za szczególnymi potrzebami Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej poczyniła szereg działań.

Zapewniono dostępność na poziomie telefonicznym i informatycznym. Numery kontaktowe oraz adres e-mail zostały zawarte na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

W przypadku kontaktu osobistego poczyniono następujące działania:
- w zakresie dostępności architektonicznej wyznaczono pomieszczenie przy wejściu głównym do Komendy Miejskiej, na poziome parteru, dla osób oczekujących (możliwość ewentualnej szybkiej ewakuacji z obiektu),
- zainstalowano urządzenie techniczne w postaci opisanego domofonu na poziomie parteru,
- wyznaczono koordynatora dostępności w osobie st. kpt. Artura Stanka.