Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Szukaj w tym dziale:

Aktualnie nie jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Zasady naboru do służby określone zostały w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1772):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001772