Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Służby BHP

Stanowiskiem pracy kieruje - mgr Marek Finc

e-mail: bhp@kmpspbydgoszcz.pl

tel. 667-675-998

Interesantów przyjmuje w Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 4, pok. 101

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. BHP należy w szczególności:

  1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków podczas pracy/służby, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  4. przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy/służby;
  5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  7. uczestniczenie w pracach powołanej przez Komendanta Miejskiego komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 879
Wprowadzony przez: Dariusz Małecki
Data opublikowania: 2018-09-28 07:55:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-08-16 13:49:04 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:47:04 Mariusz Swatek
2018-10-23 12:00:42 Dariusz Małecki
2018-09-28 07:56:55 Dariusz Małecki