Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Sekcja finansów

Sekcją kieruje Główny Księgowy - sekc. mgr Dorota Senkowska

 

 1. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
  2. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
  3. planowanie środków budżetowych;
  4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
   1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej;
   2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską;
   3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
   4. zapewnieniu terminowego ściągania należności.
  5. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
  6. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
  7. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
  8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
  9. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
  10. współudział w likwidacji i rozliczanie szkód powstałych w mieniu Komendy Miejskiej;
  11. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
  12. sporządzanie informacji i sprawozdań finansowych na potrzeby jednostek nadrzędnych oraz innych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  13. rozliczanie dotacji dla jednostek OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3800
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 08:21:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-08-19 12:20:12 Mariusz Swatek
2021-08-19 12:12:58 Mariusz Swatek
2021-08-19 12:12:51 Mariusz Swatek
2021-08-19 12:11:17 Mariusz Swatek
2021-08-19 11:57:12 Mariusz Swatek
2021-08-19 11:56:13 Mariusz Swatek
2021-08-19 11:54:45 Mariusz Swatek
2021-08-16 11:26:57 Mariusz Swatek
2018-09-28 07:54:19 Dariusz Małecki
2018-09-28 07:50:16 Dariusz Małecki
 
Pokaż starsze