Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA

Szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2015.2145 z dnia 2015.12.18

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy państwowej straży pożarnej w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z dnia 13. 03. 2017 r. poz. 519) udostępniono poniższe dane informacyjne.

1. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
Ciech Pianki Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy.
a) oznaczenie prowadzącego zakład - Dariusz Tołoczko - Prezes Zarządu;
b) Dane kontaktowe - CIECH Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz; tel. (+48) 669 697 182, faks (+48 52) 361 23 02, adres e-mail: ciechpianki@ciechgroup.com
c) datę przedłożenia zgłoszenia zakładu – aktualizacja - 22.06.2016 r.
2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom: "Program zapobiegania awarii" (PZA) Ciech Pianki Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy.
a) oznaczenie prowadzącego zakład - Dariusz Tołoczko - Prezes Zarządu;
b) Dane kontaktowe - CIECH Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz; tel. (+48) 669 697 182, faks (+48 52) 361 23 02, adres e-mail: ciechpianki@ciechgroup.com
c) datę złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian - aktualizacja z dnia 22.06.2016 r.
3. Informacja o kontrolach planowych w terenie.
1) Ciech Pianki Sp. z o.o. - Miasto Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy;
a) nazwa, siedziba i adres strony internetowej zakładu: CIECH Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz; adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem jako zakład o zwiększonym ryzyku: http://ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-pianki/
b) nazwę organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy;
c) datę ostatniej kontroli na terenie zakładu - 15 do 22 listopada 2016 r.;
d) data planowanej kontroli na terenie zakładu – III kwartał 2017 r.;
e) szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu można uzyskać w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 4 w Bydgoszczy.
4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy – nie wydawano decyzji.
5. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – opracowana i zamieszczona przez Zakład na stronie internetowej - http://ciechgroup.com/fileadmin/SPOLKI/pianki/pliki_do_pobrania/ZZR.pdf .

 

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 329
Wprowadzony przez: Dariusz Małecki
Data opublikowania: 2017-04-18 08:13:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-04-25 07:56:44 Dariusz Małecki
2017-04-18 08:25:35 Dariusz Małecki
2017-04-18 08:24:48 Dariusz Małecki
2017-04-18 08:23:26 Dariusz Małecki
2017-04-18 08:20:48 Dariusz Małecki
2017-04-18 08:20:01 Dariusz Małecki