Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Nabory

2018-03-14

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (specjalność ratownictwo chemiczno-ekologiczne) w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Liczba etatów / wymiar etatu - 12 / 1
Stanowisko - STAŻYSTA w służbie przygotowawczej
Stanowisko docelowe - Starszy ratownik lub starszy ratownik kierowca (specjalność ratownictwo chemiczno – ekologiczne)
System pełnienia służby - zmianowy (24 godziny służby, po których następuje 48 godzin czasu wolnego), zgodnie z ustalonym harmonogramem
Miejsce pełnienia służby - Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Planowany termin zatrudnienia - czerwiec 2018 roku (termin uzależniony od daty rozpoczęcia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak).

NABÓR.pdf

załącznik nr 1 - prawa publiczne.docx

załącznik nr 2 - roszczenia odszkodowawcze.docx

załącznik nr 3 - niekaralność.docx

załącznik nr 4 - o ochronie danych osobowych.docx

załącznik nr 5 - zgoda na publikację wyników poszczególnych etapów.docx

załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie.docx

 

 

2018-03-12

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku Komunikat NR 5)

KOMUNIKAT NR 5.pdf

2017-12-06

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku Komunikat NR 4 - wyniki naboru Etap III i IV)

Komunikat NR 4 - wyniki naboru Etap III i IV.pdf

2017-12-04

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku Komunikat NR 3 - wyniki naboru Etap II cz. 3,4)

Komunikat NR 3 - wyniki naboru Etap II cz. 3,4.pdf

2017-11-30

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku Komunikat nr 2 - wyniki naboru Etap II cz. 1,2)

Komunikat nr 2 - wyniki naboru Etap II cz. 1,2 .pdf

2017-11-21

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku Komunikat nr 1 - wyniki naboru Etap I)

Komunikat nr 1 - wyniki naboru Etap I .pdf

2017-11-09

Aktualizacja ogłoszenia o naborze do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na stanowisko stażysta w zmianowym systemie czasu służby. Aktualizacja ogłoszenia dotyczy uzupełnienia wymagań pożądanych systemu punktowego do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w PSP wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.
W ogłoszeniu o naborze z dnia 6 października 2017 roku dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w części:
I ETAP - Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (bez udziału kandydatów).
System punktowy do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w PSP wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:
Dodano Lp. 13 o następującej treści:

Lp.
13 - Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku (maksymalnie do 15 pkt):

Kwalifikacje i uprawnienia - Punktacja
1) posiadanie kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego, zakres uprawnień: podesty ruchome przejezdne: samojezdne - 5 punktów
2) zaświadczenie o ukończonym szkoleniu ogólnym dla kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną - 5 punktów

Ogłoszenie o naborze - aktualizacja.pdf

2017-11-06

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Liczba etatów / wymiar etatu - 6 / 1
Stanowisko - STAŻYSTA w służbie przygotowawczej
Stanowisko docelowe - Starszy ratownik lub starszy ratownik kierowca
System pełnienia służby - zmianowy (24 godziny służby, po których następuje 48 godzin czasu wolnego), zgodnie z ustalonym harmonogramem
Miejsce pełnienia służby - Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Planowany termin zatrudnienia - I półrocze 2018 roku (termin uzależniony od daty rozpoczęcia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak).

Ogłoszenie o naborze .pdf

załącznik nr 1 - prawa publiczne.docx

załącznik nr 2 - roszczenia odszkodowawcze.docx

załącznik nr 3 - niekaralność.docx

załącznik nr 4 - o ochronie danych osobowych.docx

załącznik nr 5 - zgoda na publikację wyników poszczególnych etapów.docx

załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie.docx

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 429
Wprowadzony przez: Andrzej Rafalski
Data opublikowania: 2016-06-16 09:44:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-14 05:17:27 Dariusz Małecki
2018-03-14 04:59:16 Dariusz Małecki
2018-03-12 18:31:53 Dariusz Małecki
2018-03-12 18:30:45 Dariusz Małecki
2017-12-06 15:01:21 Dariusz Małecki
2017-12-05 07:17:51 Dariusz Małecki
2017-12-01 12:18:04 Dariusz Małecki
2017-12-01 12:17:05 Dariusz Małecki
2017-11-30 19:25:22 Dariusz Małecki
2017-11-21 15:23:14 Dariusz Małecki
 
Pokaż starsze