Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Wydział kontrolno-rozpoznawczy

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - bryg. mgr inż. Piotr Daniel

 

 

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należą w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej;
 15. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
 16. opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską;
 18. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

Wydziałem Kontrolno-Rozpoznawczym kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6171
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 09:18:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2024-05-17 08:32:27 Dariusz Małecki
2023-04-03 09:30:00 Dariusz Małecki
2022-01-11 13:27:56 Dariusz Małecki
2021-08-19 08:32:53 Mariusz Swatek
2021-08-19 08:31:55 Mariusz Swatek
2021-08-18 08:42:27 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:24:23 Mariusz Swatek
2018-09-28 07:36:41 Wojciech Gmurczyk
2017-06-14 06:20:45 Dariusz Małecki
2017-04-10 16:53:23 Dariusz Małecki
 
Pokaż starsze