Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Wydział kontrolno-rozpoznawczy

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - bryg. mgr inż. Rafał Marasz

Zastępca Naczelnika Wydziału - mł. bryg. mgr inż. Piotr Daniel

 

 

 1. Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
  2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
  4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
  7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
  8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
  11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
  12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska;
  13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
  14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej;
  15. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
  16. opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
  17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską;
  18. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.
 2. Wydziałem Kontrolno-Rozpoznawczym kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5434
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 09:18:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-08-19 08:32:53 Mariusz Swatek
2021-08-19 08:31:55 Mariusz Swatek
2021-08-18 08:42:27 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:24:23 Mariusz Swatek
2018-09-28 07:36:41 Wojciech Gmurczyk
2017-06-14 06:20:45 Dariusz Małecki
2017-04-10 16:53:23 Dariusz Małecki
2016-04-27 07:48:37 Wojciech Gmurczyk
2005-07-11 09:26:15 Sylwester Włoszczyński