Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Wydział kontrolno-rozpoznawczy

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - mł. bryg. mgr inż. Rafał Marasz
tel. 52-58-48-816

 

Do zadań wydziału kontrolno - rozpoznawczego należy w szczególności:

 

 

 

 1. analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

   

   

 2. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego,

   

   

 3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

   

   

 4. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych,

   

   

 5. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

   

   

 6. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,

   

   

 7. wstępne ustalenia przyczyn, okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub miejscowego zagrożenia,

   

   

 8. inicjowanie działań w kierunku eliminowania lub ograniczenia przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów lub innych miejscowych zagrożeń,

   

   

 9. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie dyscyplinowania i egzekwowania norm prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

   

 10. rozpoznawanie możliwości warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

   

   

 11. opiniowanie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,

   

   

 12. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów pożarowych,

   

   

 13. prowadzenie kontroli wewnętrznej,

   

   

 14. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4309
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 09:18:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-14 06:20:45 Dariusz Małecki
2017-04-10 16:53:23 Dariusz Małecki
2016-04-27 07:48:37 Wojciech Gmurczyk
2005-07-11 09:26:15 Sylwester Włoszczyński