Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Wydział organizacyjno-kadrowy

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - st. kpt. mgr Marcin Zwolenkiewicz

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
  4. prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Miejskiej;
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i JRG;
  10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego;
  12. zlecanie spraw z zakresu pomocy prawnej podmiotom zewnętrznym;
  13. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej.
 2. W zakresie spraw kadrowych:
  1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej Komendanta Miejskiego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej, w tym dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;
  6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
  7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
  8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu szkolenia zawodowego na poziomie podstawowym;
  9. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  10. nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu służby i pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych, analizowanie, prowadzenie statystyk i archiwizacja kart ewidencji czasu służby i pracy;
  11. przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów i wyróżnień;
  12. wydawanie i ewidencjonowanie zezwoleń i upoważnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i służbowych.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  1. reklamowanie z urzędu lub na wniosek funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

Wydziałem Organizacyjno-Kadrowym kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5004
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 09:13:31
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-04-03 09:30:30 Dariusz Małecki
2022-01-11 13:53:34 Dariusz Małecki
2022-01-11 12:22:37 Dariusz Małecki
2021-08-19 08:18:34 Mariusz Swatek
2021-08-18 12:49:08 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:47:51 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:26:19 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:18:37 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:17:00 Mariusz Swatek
2019-02-04 13:47:26 Dariusz Małecki
 
Pokaż starsze