Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Wydział organizacyjno-karowy

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - st. kpt. mgr. Benedykt Lewicki
tel. 52-58-48-848
 

Do zadań wydziału organizacyjno - kadrowego należy w szczególności:

 

 1. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej,

   

   

 2. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej,

   

   

 3. prowadzenie spraw z zakresu planowania pracy,

   

   

   

 4. prowadzenie kontroli wewnętrznych,

   

 5. organizowanie pracy kierownictwa komendy miejskiej (narady, odprawy, spotkania),

   

   

   

 6. prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i spraw z zakresu archiwizacji oraz prowadzenie składnicy akt dla komendy miejskiej,

   

   

 7. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

   

 8. przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg,

   

  ywilnych komendy miejskiej,

   

   

   

 9. ewidencjonowanie pieczęci i stempli prowadzenie rejestru oraz nadzór nad prawidłowością ich użytkowania,

   

   

 10. zapewnienie obsługi sekretariatu komendanta miejskiego i kancelarii ogólnej,

   

   

 11. prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników c
 12. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,

   

   

 13. prowadzenie obsługi kadrowo - dokumentacyjnej wszystkich zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów,

   

 14. realizowanie polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego,

   

   

   

 15. prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie miejskiej,

   

   

 16. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,

   

   

 17. prowadzenie spraw osobowych związanych z planowaniem obronnym,

   

 18. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników komendy,

   

   

 19. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi, społecznymi i innymi.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3641
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 09:13:31
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-14 06:21:38 Dariusz Małecki
2017-04-18 09:00:00 Dariusz Małecki
2016-04-27 07:49:11 Wojciech Gmurczyk