Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Wydział kwatermistrzowski

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - bryg. mgr Antoni Pietkun

tel. 52-58-48-820
 

Do zadań wydziału kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 

 1. planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,

   

   

 2. zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,

   

   

 3. planowanie potrzeb materiałowo - technicznych,

   

 4. planowanie wykorzystania budżetowymi środkami finansowymi na wydatki rzeczowe,

   

 5. przygotowanie dokumentów i zestawień dotyczących spraw związanych z należnością równoważników pieniężnych i innych świadczeń socjalnych,

   

 6. prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,

   

 7. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej,

   

   

 8. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatów oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

   

 9. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,

   

 10. prowadzenie kontroli wewnętrznej,

   

 11. uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zakupu sprzętu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

   

   

 12. analizowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej i jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

   

   

 13. analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagających pracę komendy miejskiej.

   

   

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3941
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 08:57:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-14 06:22:06 Dariusz Małecki
2016-04-27 07:50:16 Wojciech Gmurczyk
2005-07-11 09:12:39 Sylwester Włoszczyński
2005-07-11 09:11:21 Sylwester Włoszczyński