Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Wydział techniczny

Wydział techniczny, w tym miejski punkt naprawy i konserwacji sprzętu.

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału -
tel. 52-58-48-824

Do zadań wydziału technicznego, w tym miejskiego punktu naprawy i konserwacji sprzętu należy w szczególności:
1. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,
2. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
3. utrzymywanie w gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
4. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
5. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
6. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
7. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego przez miejski punkt naprawy i konserwacji sprzętu,
8. organizowanie lub wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego,
9. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
10. uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zakupu sprzętu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
11. analizowanie stanu wyposażenia JRG w sprzęt transportowy, silnikowy oraz ochrony dróg oddechowych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
12. współpraca z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia i utrzymania sprzętu silnikowego i specjalistycznego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3378
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 08:23:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-14 06:22:30 Dariusz Małecki
2017-04-18 09:00:16 Dariusz Małecki
2016-04-27 07:51:05 Wojciech Gmurczyk