Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Sekcja finansów

Sekcją kieruje Główny Księgowy - mł. ogn. mgr Dorota Senkowska

 

Do zadań Sekcji Finansów należą w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
 3. planowanie środków budżetowych;
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 5. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 6. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 7. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
 8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
 9. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 10. udział w likwidacji i rozliczanie szkód powstałych w mieniu Komendy Miejskiej;
 11. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
 12. sporządzanie informacji i sprawozdań finansowych na potrzeby jednostek nadrzędnych oraz innych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. rozliczanie dotacji dla jednostek OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Sekcją Finansów kieruje Główny Księgowy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4350
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 08:21:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-01-11 14:09:53 Dariusz Małecki
2022-01-11 12:17:13 Dariusz Małecki
2021-08-19 12:20:12 Mariusz Swatek
2021-08-19 12:12:58 Mariusz Swatek
2021-08-19 12:12:51 Mariusz Swatek
2021-08-19 12:11:17 Mariusz Swatek
2021-08-19 11:57:12 Mariusz Swatek
2021-08-19 11:56:13 Mariusz Swatek
2021-08-19 11:54:45 Mariusz Swatek
2021-08-16 11:26:57 Mariusz Swatek
 
Pokaż starsze