Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Szukaj w tym dziale:

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Bydgoszczy

Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.nbip.pl/kmpspbydgoszcz zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Bydgoszczy

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-18.

Aby skutecznie komunikować się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
  2. wysłać e-mail na adres: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl
  3. wysłać pismo faksem na nr +48 523 262 834,
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:
    +48 47 751 22 10,