Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Szukaj w tym dziale:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy od dnia 02 czerwca 2022 roku ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby w PSP odbywa się na podstawie:
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz.U. z 2021 r.,poz. 1940 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1772).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. nr 261 poz. 2191 ze zm.)

Nazwa stanowiska, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta (docelowo starszy inspektor sztabowy),

Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby: 1 stanowisko

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Staży Pożarnej w Bydgoszczy. ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz

Rodzaj rozkładu czasu służby: codzienny rozkład czasu służby

Planowany termin przyjęcia do służby: IV kwartał 2022 r. / I kwartał 2023 r. (w zależności od terminu przyznanych miejsc na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak)

Ogłoszenie o naborze do pracy w Sekcji Finansów KM PSP w Bydgoszczy
Nabór prowadzony będzie na stanowisko REFERENT - w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w codziennym rozkładzie czasu pracy - 1/1 etatu
Ilość stanowisk: 1
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów: do dnia 27 maja 2022 roku