Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2015.2145 z dnia 2015.12.18

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy państwowej straży pożarnej w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z dnia 13. 03. 2017 r. poz. 519) udostępniono poniższe dane informacyjne.

2017-12-06

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku (Komunikat NR 4 - wyniki naboru Etap III i IV)

Komunikat NR 4 - wyniki naboru Etap III i IV.pdf

2017-12-04

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku (Komunikat NR 3 - wyniki naboru Etap II cz. 3,4)

Komunikat NR 3 - wyniki naboru Etap II cz. 3,4.pdf

2017-11-30

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku (Komunikat nr 2 - wyniki naboru Etap II cz. 1,2)

Komunikat nr 2 - wyniki naboru Etap II cz. 1,2 .pdf

2017-11-21

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (szczegóły w załączniku (Komunikat nr 1 - wyniki naboru Etap I)

Komunikat nr 1 - wyniki naboru Etap I .pdf

2017-11-09

Aktualizacja ogłoszenia o naborze do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na stanowisko stażysta w zmianowym systemie czasu służby. Aktualizacja ogłoszenia dotyczy uzupełnienia wymagań pożądanych systemu punktowego do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w PSP wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.
W ogłoszeniu o naborze z dnia 6 października 2017 roku dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w części:
I ETAP - Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (bez udziału kandydatów).
System punktowy do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w PSP wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:
Dodano Lp. 13 o następującej treści:

Lp.
13 - Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku (maksymalnie do 15 pkt):

Kwalifikacje i uprawnienia - Punktacja
1) posiadanie kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego, zakres uprawnień: podesty ruchome przejezdne: samojezdne - 5 punktów
2) zaświadczenie o ukończonym szkoleniu ogólnym dla kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną - 5 punktów

Ogłoszenie o naborze - aktualizacja.pdf

2017-11-06

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Liczba etatów / wymiar etatu - 6 / 1
Stanowisko - STAŻYSTA w służbie przygotowawczej
Stanowisko docelowe - Starszy ratownik lub starszy ratownik kierowca
System pełnienia służby - zmianowy (24 godziny służby, po których następuje 48 godzin czasu wolnego), zgodnie z ustalonym harmonogramem
Miejsce pełnienia służby - Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Planowany termin zatrudnienia - I półrocze 2018 roku (termin uzależniony od daty rozpoczęcia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak).

Ogłoszenie o naborze .pdf

załącznik nr 1 - prawa publiczne.docx

załącznik nr 2 - roszczenia odszkodowawcze.docx

załącznik nr 3 - niekaralność.docx

załącznik nr 4 - o ochronie danych osobowych.docx

załącznik nr 5 - zgoda na publikację wyników poszczególnych etapów.docx

załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie.docx

 

 

2017-12-01

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku Komunikat Nr 5 - zakończenie postępowania)

Komunikat Nr 5 - zakończenie postępowania .pdf

2017-10-02

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 4")

KOMUNIKAT NR 4.pdf

2017-09-25

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 3")

KOMUNIKAT NR 3.pdf

2017-09-22

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 2")

KOMUNIKAT NR 2.pdf

2017-09-19

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 1")

KOMUNIKAT NR 1.pdf

07-09-2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
z dniem 7 września ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej

Nabór prowadzony jest na stanowisko STAŻYSTA w służbie przygotowawczej, w zmianowym systemie pełnienia służby – 24/48 godzin - psycholog Państwowej Straży Pożarnej,
stanowisko docelowe – DYSPOZYTOR LUB DOWÓDCA ZASTĘPU.
Zakres wykonywania zadań w obszarze zawodu psychologa.
Liczba stanowisk do obsadzenia - 1.
Planowany termin zatrudnienia – IV kwartał 2017 rok lub I kwartał 2018 rok

ogłoszenie o naborze.pdf

załącznik nr 1 - prawa publiczne.docx

załącznik nr 2 - roszczenia odszkodowawcze.docx

załącznik nr 3 - niekaralność.docx

załącznik nr 4 - o ochronie danych osobowych.docx

załącznik nr 5 - zgoda na publikację wyników poszczególnych etapów.docx

załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie.docx

Schemat Organizacyjny KM PSP w Bydgoszczy.

 

 


Wydział techniczny, w tym miejski punkt naprawy i konserwacji sprzętu.

 
1 do 10 z 15