Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2015.2145 z dnia 2015.12.18

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy państwowej straży pożarnej w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z dnia 13. 03. 2017 r. poz. 519) udostępniono poniższe dane informacyjne.

2017-09-28

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko STARSZY SPECJALISTA ds. BHP Państwowej Straży Pożarnej w korpusie służby cywilnej (szczegóły w załączniku KOMUNIKAT NABÓR BHP)

KOMUNIKAT NABOR BHP.pdf

 

2017-09-22

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko STARSZY SPECJALISTA ds. BHP Państwowej Straży Pożarnej w korpusie służby cywilnej (szczegóły w załączniku KOMUNIKAT BHP)

KOMUNIKAT BHP.pdf

07-09-2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
z dniem 7 września ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko starszy specjalista ds. BHP.

Nabór prowadzony jest na stanowisko STARSZY SPECJALISTA w korpusie służby cywilnej, w codziennym systemie czasu pracy,
stanowisko docelowe – STARSZY SPECJALISTA ds. BHP..
Liczba stanowisk do obsadzenia - 0,2 etatu.
Planowany termin zatrudnienia – do 1.11.2017 rok

nabór bhp 15009.pdf

 

 

2017-10-02

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 4")

KOMUNIKAT NR 4.pdf

2017-09-25

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 3")

KOMUNIKAT NR 3.pdf

2017-09-22

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 2")

KOMUNIKAT NR 2.pdf

2017-09-19

Komunikat w sprawie naboru do KM PSP W Bydgoszczy na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej (szczegóły w załączniku "KOMUNIKAT nr 1")

KOMUNIKAT NR 1.pdf

07-09-2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
z dniem 7 września ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) – psycholog Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej

Nabór prowadzony jest na stanowisko STAŻYSTA w służbie przygotowawczej, w zmianowym systemie pełnienia służby – 24/48 godzin - psycholog Państwowej Straży Pożarnej,
stanowisko docelowe – DYSPOZYTOR LUB DOWÓDCA ZASTĘPU.
Zakres wykonywania zadań w obszarze zawodu psychologa.
Liczba stanowisk do obsadzenia - 1.
Planowany termin zatrudnienia – IV kwartał 2017 rok lub I kwartał 2018 rok

ogłoszenie o naborze.pdf

załącznik nr 1 - prawa publiczne.docx

załącznik nr 2 - roszczenia odszkodowawcze.docx

załącznik nr 3 - niekaralność.docx

załącznik nr 4 - o ochronie danych osobowych.docx

załącznik nr 5 - zgoda na publikację wyników poszczególnych etapów.docx

załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie.docx

Schemat Organizacyjny KM PSP w Bydgoszczy.

 

 


Wydział techniczny, w tym miejski punkt naprawy i konserwacji sprzętu.

 
1 do 10 z 14