Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2015.2145 z dnia 2015.12.18

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy państwowej straży pożarnej w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z dnia 13. 03. 2017 r. poz. 519) udostępniono poniższe dane informacyjne.

Schemat Organizacyjny KM PSP w Bydgoszczy.

 

 


Wydział techniczny, w tym miejski punkt naprawy i konserwacji sprzętu.

 
1 do 10 z 13